Istorija

Železara Smederevo nastavlja tradiciju proizvodnje gvožđa i čelika i razvoja metalurgije na ovim prostorima, čiji su koreni postavljeni pre gotovo 100 godina.

Godine 2013. zaokružićemo čitav jedan vek stvaranja istorije srpske industrije čelika. Početak metalurgije u našoj zemlji vezuje se za Srpsko Akcionarsko Rudarsko Topioničko Industrijsko društvo, skraćeno SARTID, koje je osnovano 20. februara 1913. Bilo je to „mešovito“ akcionarsko društvo manjinskog srpskog kapitala i većinskog kapitala stranih akcionara. Na prostoru pored Dunava, kilometar i po uzvodno od Smedereva, izgrađeni su prvi pogoni predratne železare: kovačnica, valjaonica lima, pocinkovaonica, Simens-Martinova peć, livnica čelika i valjaonica profila. Tako počinje eksploatacija i prerada železne rude, izrada čeličnih konstrukcija za mostove, opravka vagona i brodova, a u ratnim vremenima radilo se i u službi odbrane zemlje. 
 
U Železari Smederevo, kako se fabrika zvala posle Drugog svetskog rata, 1946. godine izgrađena je još jedna SM peć, druga valjaonica lima i elektrolučna peć, a kapacitet železare narastao je do tada neverovatnih i rekordnih 100.000 tona godišnje.
 
Godine 1960.  Železara menja ime u "Rudnici i železara u Smederevu". Godine 1962. doneta je odluka o izgradnji Nove železare na lokaciji u Radincu, a kamen temeljac položen je 15. maja 1964. godine. Projektovan kapacitet iznosio je 1,4 miliona tona.
 
Godine 1969. ime je promenjeno u "Metalurški kombinat Smederevo", skraćeno MKS. U njemu se između 1971. i 1979. godine puštaju u rad novi pogoni: Aglomeracija, Visoka peć, Konvertorska čeličana, Hladna valjaonica i Topla valjaonica. Rekordna proizvodnja 1989. godine je oko milion tona tečne faze.
 
Prvobitno ime fabrike - SARTID sa obeležjem godine nastanka 1913. vraćeno je 1992. godine. Posle pet godina, 1997. godine SARTID 1913 postaje Koncern crne metalurgije SARTID a.d. sa tržištem u oko 20 zemalja.
 
U martu 2002. godine Vlada Republike Srbije, U. S. Steel i SARTID a.d. potpisuju u železari Pismo o namerama i strateškom partnerstvu. 12. septembra 2003. U. S. Steel je kupio  SARTID a.d. u stečaju, a u narednim danima i četiri njegova društva. Registrovana je kompanija U. S. Steel Serbia, d.o.o.
 
U prvim godinama kompanija je kontinuirano ulagala u pogone i postrojenja. Posle 18 godina neaktivnosti, 2005. godine, ponovo je puštena u rad Visoka peć broj 1 u železari u Smederevu. Iste godine, Srpska agencija za promociju stranih ulaganja i izvoza - SIEPA proglasila je U. S. Steel Serbia, d.o.o. najvećim izvoznikom iz Srbije.
 
U periodu od  2006. do 2008. proizvodnja se prvi put približila projektovanom kapacitetu Železare od 2,2 miliona tona čelika godišnje, ali on nije dostignut. Proizvodi kompanije u najboljim godinama rada imali su tržište u oko 60 zemalja sveta.  Najbolja godina u istoriji kompanije bila je 2007, kada je i nedeljnik Ekonomist proglasio izvoznikom godine. Velike investicije u vrednosti od oko 80 miliona dolara usledile su u oblasti zaštita životne sredine u periodu 2008. do 2010. godine.
 
Železara Smederevo sa pogonima u Šapcu i Kučevu u vlasništvu je Vlade Republike Srbije od 31. januara 2012. godine. Privredno društvo za proizvodnju i preradu čelika „Železara Smederevo“ d.o.o. registrovano je 10. februara 2012. kod Agencije za privredne registre. 
 
Po preuzimanju vlasništva nad Železarom, Vlada Republike Srbije je u nekoliko navrata pokušavala da nađe strateškog partnera. Početkom marta 2015. godine odlučeno je da se angažuje profesionalni menadžment kako bi se pomogao dalji opstanak i rad Železare u Smederevu.