Šabac

Fabrika Železara Smederevo d.o.o. - ogranak u Šapcu proizvodi beli lim koji kupci koriste u industriji ambalaže za konzervisanje prehrambenih proizvoda, za pakovanje boja i lakova, hemikalija, farmaceutskih proizvoda, duvana, kozmetike, kao i za proizvodnju aerosol boca i krunskih zatvarača.


Linija za proizvodnju belog lima u fabrici uključuje kontinuirano elektrolitičko kalajisanje, obrezivanje, tenziono ravnanje, sečenje i pakovanje.


Ogranak u Šapcu dostavlja beli lim kao po dužini sečen (cut-to-length) materijal u paketima, maksimalne težine 2.000 kg ili u koturovima maksimalne težine 15.000 kg. Ovakvo pakovanje za prevoz u skladu je sa svim svetskim standardima i pogodno je za drumski, rečni i prekookeanski transport.


Proizvodni procesi garantuju da je finalni materijal u skladu sa svim svetskim zahtevima u kvalitetu, a odgovornost menadžmenta kao i svih zaposlenih ogleda se i kroz višegodišnju primenu sistema kvaliteta u skladu sa međunarodno priznatim standardima ISO 9001 , ISO 14001 i HACCP.

Početkom 2004. godine u Šapcu je završena ugradnja sistema za tenziono ravnanje u vrednosti od 2,3 miliona dolara. Ova oprema omogućila je fabrici da poveća kvalitet i proizvodnju.
Kapacitet proizvodnje se postepeno podiže, uz veliku pažnju posvećenu kvalitetu i bezbednosti na radu, te se počev od 2008. godine proizvodi preko 200.000 tona belog lima godišnje.

U okviru fabrike u Šapcu je i pogon za tehnološku pripremu voda, kao i jedno od najmodernijih postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.

Ogranak - Šabac

Tel. +381 15 352 677

Fax. +381 15 352 675