Zaštita zdravlja i bezbednost na radu

U kompaniji ŽELEZARA SMEDEREVO d.o.o. zaštita zdravlja i bezbednost na radu su, shodno proklamovanoj Politici QMS –a od 2003. godine, postavljeni kao prvi prioritet u poslovanju.
 

Rukovodeći se time, ŽELEZARA SMEDEREVO d.o.o. teži da, pored posvećenosti zaštiti zdravlja i bezbednosti na radu, razvije savremeni pristup i modernu kulturu zdravog i bezbednog rada, uključujući u ovaj proces sve zaposlene i razvijajući odgovornost svakog zaposlenog, a posebno menadžera u sprečavanju i prevenciji svih incidenata (uključujući i incidente pod imenom „samo što se nisu desili“).

Stoga je ŽELEZARA SMEDEREVO d.o.o.preduzela sve potrebne korake kako bi, uvođenjem Politike OH&S, kao i standarda OHSAS 18001:2007, uspostavila, dokumentovala, primenjivala, održavala i stalno poboljšavala svoj OH&S Sistem upravljanja.

Saglasno navedenim zahtevima, ŽELEZARA SMEDEREVO d.o.o. je od eksterne sertifikacione organizacije SGS Beograd zatražila sertifikaciju svog OH&S Sistema upravljanja, i navedeni sertifikat nam je nakon ozbiljne i detaljne provere dodeljen u oktobru mesecu 2013. godine. 
 

U okviru Politike OH&S , ŽELEZARA SMEDEREVO d.o.o. je kao ključni cilj postavila: NULA INCIDENATA SA POVREDOM. Delujući u skladu sa postavljenim ciljem, ŽELEZARA SMEDEREVO d.o.o. je uvela i održava:


- Obuke za bezbedan rad svih zaposlenih

- Osnovne Programe za zaštitu života i zdravlja u svim segmentima proizvodnje

- Obavezu i obuku menadžera za istraživanje svih incidenata (uključujući i incidente pod nazivom „samo što se nisu desili“)

- Sveobuhvatnu procenu rizika svih radnih mesta i izradu Akta o proceni rizika

- Svojevrsnu edukaciju u vidu razgovora o bezbednosti (menadžera sa zaposlenima), nakon uočenog prekršaja ili propusta u oblasti zaštite zdravlja i bezbednosti na radu

- Lokalnu Intranet mrežu za komunikaciju u sferi zaštite zdravlja i bezbednosti na radu, u okviru koje je posebno razvijen Sistem BNR za praćenje i istraživanje svih incidenata (uključujući i incidente „samo što se nisu desili“) i razgovora o bezbednosti

- Proaktivan pristup održavanju prostora, uz sprovođenje procesa kontinualnog poboljšanja

- Program pripreme, obuke i uvođenja ugovarača u poslove u krugu Kompanije.


Zahvaljujući ovakvom pristupu, u ŽELEZARI SMEDEREVO d.o.o. je postignut zavidan uspeh u snižavanju frekvencija svih povreda (izuzimajući povrede na putu do/od posla), tako da je od 2003. god. fe(200.000)=3,50 snižena u 2012. god. na fe(200.000)=0,43.