Kontakt Prodaje

Direktor prodaje gotovih proizvoda
Dragana Jović
DraganaJovic@zelsd.rs
Tel:  +381 26 693 621
Tel:  +381 26 695 217
 
Telefoni menadžera Prodaje:  
+381 26 695 217,  +381 26 693 621
+381 26 692 320
+381 26 693 660
+381 26 692 224
+381 26 694 040
+381 26 693 670
+381 26 692 315
+381 26 692 318
+381 26 692 114
+381 26 693 902
+381 26 695 149,  +381 26 692 142